За нас

Софийска баница

е символ на качествени пекарни от години. Тайната на уникалния вкус на нашите продукти се  крие в ръчното им приготвяне с качествено краве сирене и масло. Независимо от модерните тенденции в пекарната индустрия, които неизменно следваме, и до днес ние  сме съхранили традицията да произвеждаме ръчно своите баници. 

Баниците в Софийска баница са направена по стара семейна рецепта и са съхранили автентичността на българския вкус. Трайното присъствието на нашите продукти на българската трапеза ги превръща в универсално ястие за ежедневието.

 

КРАТКА ИСТОРИЯ НА БАНИЦАТА

Знаете ли, че в Българският език има поне 10 думи с значение "Баница"? . Млин; милин; милина; клин; зелник; билник; биленик; лютник; питник; топейница; точену  Натиснете ТУК* за кратко представяне на традицията на баницата в България. 

*(Названия за баница в българските диалекти в славянски и балкански езиков контекст. - Марияна Хр. Витанова)

 

Проект: BG16RFOP002-1.001-0088-C01 „Внедряване на продуктова иновация в Софийска баница“

 

                                                                                                                                   

Главна цел: „Общата цел на настоящия проект "Повишаване на иновативния капацитет и конкурентоспособността на "Софийска баница" ООД чрез внедряването на продуктова иновация (шоково замразена веган баница)“

Начало на проекта: 07.07.2017 г.

Край на проекта: 07.07.2018 г.

Обща стойност на проекта: 478 500,00 лв.,  от които  европейско съфинансиране:366 052,50 лв. ,  национално съфинансиране: 64 597,50 лв.

Настоящият проект се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.

Свържете се с нас

 

Къде да ни намерите?

Нашите обекти