Бяла книга, устойчиво развитие и Софийска баница

Бяла книга, устойчиво развитие и Софийска баница

Балканският институт за устойчиво развитие (БИУР) представи Бяла книга с примери за добри практики в сътрудничеството с бизнеса и общините по време на организираната от института конференция „Кръгова икономика и устойчиво развитие“, която се проведе на 5 юни 2019 в Дом на Европа. 

Бялата книга се издава за първи път и представя нуждата от сътрудничество и диалог  между компаниите, институциите, правителствените и неправителствените организации, академичните структури, изследователските и информационните центрове и други, работещи активно в сферата на: градската устойчивост; местното наследство; устойчивото производство; селското стопанство (гора, почва, биомаса); качеството на въздуха и въздействието му върху здравето и околната среда; енергията и възобновяемите източници и др. Фокус в съдържанието ѝ са добрите практики в България, Северна Македония и Сърбия.

Един от учасниците на конференцията и пример за добра практика в устойчивото развитие бе и фирма Софийска баница ООД. Добрите практики прилагани от дружеството бяха също така публикувани в самата Бяла книга.

 

Производство и търговия с тестени изделия, доставка на топли печива до дома и офиса. „Софийска баница” е наложена търговска марка, в средите на производство на тестени изделия във България. Дружеството притежава собствени обекти – пекарни, произвежда продукция, която доставя на големи търговски вериги, изнася в чужбина. Основателите и водещия мениджърски екип на дружество- то вярват, че внедряването в производството на модерни технологии като автоматизация, роботизация и цялостната полза от навлизащата „революция” на индустрия 4.0. Същевременно отчитат, че тези технологии биха имали поло- жителен оттенък единствено, ако при внедряването им се спазват добрите практики на устойчивото развитие, като например протоколът от Киото приет през 1997 г.

 

Еко опаковки

 

За изпълнението на своите дейности, „Софийска баница” използва разнообразни опаковки за да запази физико-химичните и органолептичните показатели на своитепродукти. Например, при доставката до крайни клиенти на горещи печива – баници и други закуски „Софийска баница” използва рециклирана хартия, със специалното предназначение да е подходяща за допир до хранителни продукти.

 

С подобни качества на вложените материали са и кутиите, които „Софийска баница” използва за да опакова своите продукти към търговските вериги. От „Софийска баница” са убедени, че за запазването на равновесието в екосистемата огромна роля могат и трябва да изиграят производствата и устойчивите практики, прилагани в своите дейности. Осъзнавайки това, компанията използва все повече подходящи материали и добри практики като например менюта, направени от рециклиран картон, възобновяеми източници на енергия (за своите производства), оптимизация на всички енергоразходни процеси и др.

 

 

Дружеството работи в насока прилагане на технологичната модернизация в полза на запазване на околната среда, но и в полза на човечеството в няколко направления, покриващ с дейността си няколко от основните цели на Програмата за устойчиво развитие. В тази насока „Софийска баница“ извършва благотворителна дейност, касаеща начина на изхранване на лицата от бежански лагери, терапев- тични комуни, сиропиталища, благотворителни събития, социални домове и много други. Убедени, че устойчивостта започва отвътре, дружеството предоставя непрекъсната възможност на своите служители да повишат своята професионална квалификация чрез високотехнологично оборудване и създаването на комфорт на работното място.

 

В контекста на гореизложеното „Софийска баница“ ООД предлага организиране на квалификационни обучения за учене през целия живот с цел повишаване на конкурентос-

пособността им, предоставяйки им възможност за кариерно развитие. В момента се изпълнява проект „Развитие на уменията за иновативни технологии в производството на

служителите в „Софийска баница” ООД и партньори, финансиран от ЕС и ОП РЧР 20142020 г.В контекста на гореизложеното „Софийска баница” ООД има за цел да премине на по-високо ниво на партньорство – да се включи в мрежата на Балканите.

 

 

Паралелно Софийска баница разви своя франчайзинг концепция, в която прилага много от своите гарантиращи успехи компоненти: вкусни продукти, популярна марка, обучения, система, опит, технологии. В момента дружеството работи за откриване на франчазй обекти в гр. София, но предстоят разговори и за други градове както във България, така и в чужбина. Срокът на договора с франчайзополучателите е 5+5 г., като при постигане на определени цели, партньорите ще имат право да открият повече от един обект под марката Софийска баница.  

Ако проявявате интерес да работите под марката Софийска баница, да продавате най страхотната баница, да станете собственици на вашата съдба, чрез инвестиция в собствен бизнес, ако сте отдадени на успеха, но и готови да усвоите нови познания попълнете краткия формуляр на www.banicabg.com/франчайзинг или пишете на franchising@banicabg.com.